Apie mus

 

IĮ „Vildarsa“ įsteigta 1996 m lapkričio 28 d. 2009 vasario 5 d. pertvarkyta į UAB    „Vildarsa“ . Nuo įsteigimo dienos įmonė, o vėliau bendrovė vykdo veiklą darbuotojų saugos ir sveikatos bei elektrosaugos  srityse, teikdama paslaugas įmonėms.  

 

UAB „Vildarsa“ vykdo saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse. Vadovaujantis Pavyzdiniais Saugos ir Sveikatos Nuostatais, bendrovės darbuotojai, ruošia visus įstatymais numatytus dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, konsultuoja darbdavį, darbdavį atstovaujantį asmenį, padalinių vadovus, darbuotojus saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais.

 

UAB „Vildarsa“ taip pat rengia saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles bei kitus dokumentus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, gaisrinen sauga bei elektrosauga vadovaujantis galiojančiais LR įstatymais, nuostatais ir taisyklėmis. Iki šiol bendrovė yra parengusi virš 900 saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų susijusių su įvairiomis veiklos sritimis bei virš 300 pareiginių nuostatų. UAB“Vildarsa‘ saugos ir sveikatos instrukcijas rengia individuliai pagal įmonės veiklos sritį, pagal darbų pobūdį, pagal darbuotojų atliekamus darbus ir pan.

 

UAB „Vildarsa‘ turėdama LR Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatą eksploatuoti elektros įrenginius Nr. E-1431 teikia įmonėms atsakingo asmens už elektros ūkį paslaugas. Taip pat bendrovė įmonėms atlieka elektros varžų matavimus: laidų ir kabelių izoliacijos varžos matavimus, grandinės tarp įžemintuvo ir įžeminamų elementų patikrinimą ir matavimus, elektros skydų bandymus, įžeminimo kontūrų varžos matavimus, elektros įrankių izoliacijos  matavimus.

Esant susitarimui, bendrovės darbuotojai vyksta į įmones konsultavimui, saugos ir sveikatos bei  dokumentų parengimui. Už konsultavimą mokestis neimamas.